Сликар Коста Хакман
Навигација

Акварели

СКАДАРЛИЈА,
1928, акварел, 355 x 500 мм, сигн. длу: „Коста Хакман“ (ћирилица),
приватно власништво

ПАРИЗ,
1928, акварел, 440 x 320 мм, сигн. дду: „Коста Хакман / Париз 1928“,
приватно власништво
(Оригинал је у боји)

репродукција била недоступна

ЕНТЕРИЈЕР САБОРНЕ ЦРКВЕ,
око 1933. акварел, 650 x 460 мм, без сигн.,
вл. Музеја Српске православне цркве, Београд

ОРЕБИЋ,
око 1933, акварел, 385 x 570 мм, без сигн.,
вл. Палата Федерације, Београд
(Оригинал је у боји)

АУТОПОРТРЕТ,
1934, акварел, 830 x 580 мм, сигн. длу: „Коста Хакман“,
вл. Музеја савремене уметности, Београд

БОКА,
око 1934, акварел, 410 x 690 мм, сигн. дду: „Хакман“,
приватно власништво
(Оригинал је у боји)

УЛИЦА У БОСНИ (ПРЕДЕО),
око 1935, акварел, 440 x 600 мм, без сигн.,
вл. Музеја савремене уметности, Београд
(Оригинал је у боји)

КРОВОВИ,
око 1935, акварел, 370 x 500 мм, без сигн.,
приватно власништво

(Оригинал је у боји)

ПРОЗОР,
1936, акварел, 490 x 350 мм, сигн. дду: „Хакман / Париз 1936“,
вл. Музеја савремене уметности, Београд

ЖЕНА У ЕНТЕРИЈЕРУ,
око 1938, акварел, 520 x 370 мм, сигн. дду: „Хакман“,
вл. Музеј града, Београд
(Оригинал је у боји)

ЕНТЕРИЈЕР,
око 1938, акварел, оловка, 295 x 290 мм, сигн. дду: „Коста Хакман“ (ћирилица),
вл. Музеја савремене уметности, Београд
(Оригинал је у боји)

МРТВА ПРИРОДА,
1938, акварел, 420 x 360 мм, сигн. дду: „К. Хакман“ (ћирилица),
приватно власништво

репродукција била недоступна

БОСНА,
акварел, 530 x 430 мм, сигн. дду: „Коста Хакман“ (ћирилица),
приватно власништво

ПИЈАЦА У ОРЕБИЋУ,
акварел, 415 x 620 мм, сигн. дду: „Коста Хакман“ (ћирилица),
приватно власништво
(Оригинал је у боји)

репродукција била недоступна

ИЗГРАДЊА,
око 1950, акварел, оловка, 520 x 340 мм, без сигн.,
вл. Музеја савремене уметности, Београд

репродукција била недоступна

МАЈКА И ДЕТЕ,
1950, акварел, оловка, 430 x 310 мм, сигн. длу: „Хакман 50“ (ћирилица),
приватно власништво

МИЛИЦА,
око 1953, акварел, 420 x 290 мм, сигн. дду: „К. Хакман“ (ћирилица),
приватно власништво

ЖЕНА С КЊИГОМ,
око 1953, акварел, 400 x 280 мм, сигн. длу: „Хакман“ (ћирилица),
приватно власништво
(Оригинал је у боји)

ПРЕДЕО У ШУМАДИЈИ,
1953, акварел, 300 x 400 мм, сигн. дду: „Коста Хакман 1953“,
приватно власништво
(Оригинал је у боји)

ПОРТРЕТ ДЕВОЈЧИЦЕ,
1958, акварел, 460 x 360 мм, сигн. дду: „Коста Хакман“ (ћирилица),
приватно власништво
(Оригинал је у боји)

МЛЕКАЏИЈА,
1957/58, акварел, 220 x 330 мм, без сигн,
приватно власништво
(Оригинал је у боји)

УМЕТНИКОВА ЖЕНА,
акварел, 400 x 280 мм, сигн. дду: „К. Хакман“ (ћирилица),
приватно власништво
(Оригинал је у боји)

ЖЕНА И ДЕТЕ,
акварел, 560 x 390 мм, сигн. дду: „Коста Хакман“ (ћирилица),
приватно власништво
(Оригинал је у боји)

ОРЕБИЋ,
акварел, 415 x 620 мм, сигн. дду: „Коста Хакман“ (ћирилица),
приватно власништво
(Оригинал је у боји)

МОРСКИ ПЕЈЗАЖ,
1958, акварел, оловка, 395 x 570 мм, сигн. дду: „Коста Хакман“ (ћирилица),
приватно власништво
(Оригинал је у боји)

 

КРАВЕ НА УСОРИ,
око 1958, акварел, 390 x 550 мм, сигн. дду: „К. Хакман“ (ћирилица),
приватно власништво
(Оригинал је у боји)

ПЕЈЗАЖ (МАТУЉИ),
акварел, 275 x 410 мм, сигн. дду: „Матуљи / Коста Хакман“ (ћирилица),
приватно власништво

СУНЦОКРЕТИ,
акварел, 475 x 575 мм, сигн. дду: „Коста Хакман“ (ћирилица),
приватно власништво

АКТ,
акварел, 270 x 370 мм, сигн. дду: „К. Хакман“ (ћирилица),
приватно власништво

(Оригинал је у боји)

ПЕЈЗАЖ,
акварел, 175 x 235 мм сигн. дд: „К. Х.“,
приватно власништво
(Оригинал је у боји)

репродукција била недоступна

ФИГУРАТИВНА КОМПОЗИЦИЈА,
око 1960, акварел, 225 x 170 мм сигн. дду: „К. Хакман“,
приватно власништво

ИЧИЋИ,
1961, акварел, 300 x 400 мм, сигн. дду: „Коста Хакман 1961“,
приватно власништво
(Оригинал је у боји)

ДВОРИШТЕ,
гваш, 350 x 490 мм, сигн. дду: „Коста Хакман“ (ћирилица),
вл. Умјетничке галерије БиХ, Сарајево
(Оригинал је у боји)

репродукција била недоступна

ПОРТРЕТ МУШКАРЦА,
пастел, 520 x 400 мм, без сигн.,
вл. Галерије југословенског портрета, Тузла

Калемегдан
(Оригинал је у боји)


©2003-2004 Пројекат Растко; Технологије, издаваштво и агенција Јанус,
породица Хакман и други носиоци ауторских права.

Ниједан део овог пројекта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.

Биографија Младост и школовање Београд, Париз, Београд Ратне и поратне године Литература Изложбе Каталог Импресум English Projekat Rastko Сликар Коста Хакман