Kosta Hakman, Painter
Navigation

Exhibitions of
Kosta Hakman

Painter Ljuba Popović assisting his professor Kosta Hakman, 1959.

Solo exhibitions

 • 1925 — Beograd, Osnovna škola kod Saborne crkve, 13. December.
 • 1929 — Beograd, Umetnički paviljon, 17-30. November.
 • 1931 — Beograd, Umetnički paviljon (sa S. Stojanovićem), 8. February.
 • 1936 — Beograd, Umetnički paviljon, 16. February.
 • 1955 — Beograd, Galerija ULUS-a, October-November.
 • 1956 — Tuzla, Gimnazija, July.
 • 1957 — Sarajevo, Umjetnički paviljon, 16-24. December.
 • 1958 — Rijeka, Izložbene prostorije na Korzu (sa S. Kučinskim), 1. April.
 • 1963 — Beograd, Umetnički paviljon, 11-20 October (posmrtna) .
 • 1980 — Tuzla, Galerija jugoslovenskog portreta, 1. October — 1. December.
 • 1987 — Paris, Centre culturel de la R. S. F. de Yugoslavie, 17. November — 10. December.

 

Group exhibitions

1927

 • Novi Sad, Trgovačka akademija, VI Jugoslovenska Umetnička Izložba, January-August

1929/30

 • Beograd, Umetnički paviljon, I izložba grupe Oblik, 15. December 1929 — 4. January 1930; Split, Salon Galić, May 1930.

1930

 • London, National gallery, Millbank, Exhibition of Yugoslav Sculpture and Painting, 10 April — 31. May
 • Beograd, Umetnički paviljon, Jugoslavija u slici, June-July
 • Beograd, Umetnički paviljon, III jesenja izložba beogradskih umetnika, 5-31. October

1931

 • Beograd, Umetnički paviljon, IV jesenja izložba slikarskih i vajarskih radova beogradskih umetnika, October

1932

 • Beograd, Umetnički paviljon, IV proletnja izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika, May
 • Amsterdam, September-October; Paris, November; Brusseles Palais des Beaux-Arts, 10-28. December, Exposition D'Art Yugoslave contemporain
 • Beograd, Umetnički paviljon, V jesenja izložba slikarskih i vajarskih radova beogradskih umetnika, October

1933

 • Beograd, Umetnički paviljon, Peta prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika, May
 • Beograd, Umetnički paviljon, VI jesenja izložba beogradskih umetnika, October-November

1934

 • Beograd, Umetnički paviljon, VI prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika, 10. May — 17. June
 • Beograd, Umetnički paviljon, VII jesenja izložba slikarskih, vajarskih radova beogradskih umetnika i primenjene umetnosti, November-December

1935

 • Beograd, Umetnički paviljon, VII prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika, 7. May — 7. June
 • Beograd, Umetnički paviljon, VIII jesenja izložba slikarskih i vajarskih radova beogradskih umetnika i primenjene umetnosti, November

1936

 • Beograd, Umetnički paviljon, VIII prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika, 10. May — 4. June

1937

 • Beograd, Umetnički paviljon, IV prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika 16. May — 6. June
 • Paris, Jugoslovenski paviljon, Svetska izložba, May — November
Kosta Hakman's Diplome de Medaille d'Or, Paris 1937.
 • Rome, Galleria di Roma, Izložba moderne jugoslovenske umetnosti, 12-26. June
 • Beograd, Umetnički paviljon, I izložba „Dvanaestorice“ October
 • Beograd, Umetnički paviljon, Jubilarna X. jesenja izložba slikarskih i vajarskih radova beogradskih umetnika, November

1938

 • Beograd, Umetnički paviljon, Jubilarna deseta prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika, 15. May — 6. June
 • Beograd, Umetnički paviljon, II izložba „Dvanaestorice“, November
 • Beograd, Umetnički paviljon, XI jesenja izložba slikarskih i vajarskih radova beogradskih umetnika, November

1938/39

 • Osijek, Zgrada bivše županije, VIII izložba likovne sekcije Društva za unapređenje nauke i umjetnosti, December 1938 — January 1939.

1939

 • Beograd, Umetnički paviljon, Jedanaesta prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika, 14. May — 7. June

1940

 • Beograd, Umetnički paviljon, XII prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika, 19. May — 10. June
 • Beograd, Umetnički paviljon, XIII jesenja izložba slikarskih i vajarskih radova beogradskih umetnika, 10-28. November

1944/45

 • Beograd, Umetnički paviljon, Izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije u korist ranjenih boraca, 24. December 1944 -10. January 1945.

1945

 • Sombor, Gradski muzej, Savremeno jugoslovensko slikarstvo (zbirka Pavla Beljanskog), October
 • Beograd, Umetnički paviljon, II izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije, 28. November — 28. December

1946

 • Beograd, Umetnički muzej, III izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije, 11-25. November

1946-1948

 • Beograd, Umetnički muzej, 29. September-29. October 1946; Zagreb, Umjetnički paviljon i Moderna galerija JAZU, 5. January — 10. February 1947; Ljubljana, Narodna galerija, 16. March — 20. April 1947; Moskva, Državni muzej likovnih umetnosti Puškin, 12. June — 7. July 1947; Leningrad, Ermitaž, 11. August -14. September 1947; Bratislava, Narodni muzej, 23. November — 15. December 1947; Prague, Prostorije društva Manes, 15. January — 15. February 1948; Warsaw, Muzeum Narodowe, March 1948; Krakow (nešto smanjena izložba), 1948; Budapest, 1948, Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka

1947

 • Beograd, Umetnički paviljon, IV izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije, 15. June — 15. July
 • Beograd, Umetnički paviljon, V izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije, 29. November — 29. December

1948

 • Beograd, Umetnički paviljon, Šesta izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije, June

1950

 • Beograd, Umetnički paviljon, X izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije, November-December

1950-1951

 • Beograd, Galerija ULUS, October 1950; Sarajevo, March 1951, Izložba grafike, crteža, akvarela i pastela Udruženja likovnih umetnika Srbije

1951

 • Beograd, Galerija ULUS, 70 slikarskih i vajarskih dela iz vremena 1920 -1940, February-March
 • Sarajevo, Izložbeni paviljon, Izložba grafike, crteža, akvarela i pastela beogradskih likovnih umjetnika, March
 • Beograd, Umetnička galerija ULUS, Izložba Samostalnih, 1-20. July
 • Cetinje, 25. August; Sarajevo, Vijećnica, 18. November — 10. December, II izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije (posvećena stogodišnjici smrti Petra Petrovića-Njegoša)

1952

 • Beograd, Muzej grada, Izložba umetničkih slika iz zbirke Pavla Beljanskog, March-June

1953

 • Beograd, Umetnički paviljon, Izložba Samostalnih, 11-23. October

1954

 • Zagreb, Umjetnički paviljon, 31. January -16. February; Ljubljana, Moderna galerija, 14-30. March; Maribor, Umetnostna galerija, April, Samostalni — Niš, Umetnička galerija, Izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije, 13-28. June
 • Beograd, Umetnički paviljon, XVIII izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije, 20. October — 20. November
 • Tuzla, Dom JNA, Izložba članova Zadruge likovnih umetnika Srbije, December 1955
 • Beograd, Umetnički paviljon, XIX izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije, 1-25. May

1956

 • Ljubljana, Moderna galerija, Razstava zveze likovnih umetnikov, 15-29. February
 • Beograd, Umetnički paviljon, XXI izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije, 30. April — 15. May i 17-31. May

1957

 • Beograd, Umetnički paviljon, XXIII izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije, 30. April — 15. May i 17-31.May
 • Valjevo, Dom JNA, Srpsko slikarstvo između dva rata (1920-1940), May
 • Beograd, Umetnički paviljon, XXIV izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije, 20. October — 8. November
 • Skoplje, Umetnička galerija, Izložba na sliki i skulpturi (ULUS), 13-25. November

1960

 • Zagreb, Umjetnički paviljon, Izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije, 27. November — 20. December

1961

 • Beograd, Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, XXX Izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije, 1-30 .
 • Beograd, Beogradski sajam — hala III, I trijenale likovnih umetnosti, 25. May — 25. June
 • Beograd, Narodni odbor, Izložba otkupljenih dela Saveta za kulturu NOG Beograda, August-September

1962

 • Beograd, Salon Moderne galerije, Nove akvizicije Moderne galerije period od 1900 -1941, 10-25. March
 • Beograd, Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, XXXIII izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije, 10-18. May
 • Sarajevo, Umjetnička galerija, 50 slika Umjetničke galerije u Sarajevu (pokretna izložba); Visoko, June...
 • Sremska Mitrovica, Galerija Srema, Sava Šumanović i srpski pejzaž između dva rata, September-October
 • Beograd, Galerija Kulturnog centra, Mrtva priroda u beogradskom slikarstvu 1918-1941, October

1963

 • Tuzla, Izložbeni paviljon, „Opus 59“, 17-30. September

1964

 • Ohrid, Naroden muzej, Sovremena jugoslovenska umetnost I, 6. August
 • Beograd, Galerija Kulturnog centra, Novi realizam treće decenije

1966

 • Beograd, Salon Muzeja savremene umetnosti, Jugoslovenski crtež i akvarel 20. veka iz zbirke Muzeja, July-August

1967/1968

 • Sarajevo, Umjetnička galerija, Akvarel dvadesetog vijeka Bosne i Hercegovine, 5. December 1967 — 10. January 1968.

1969

 • Bačka Topola, Foaje KPZ, Predeo između dva rata, 19. March

1971

 • Beograd, Muzej savremene umetnosti, Četvrta decenija — ekspresionizam boje — poetski realizam, June-July

1974

 • Tuzla, Izložbeni paviljon, Izložba slika i skulptura nekadašnjih učenika i nastavnika Gimnazije u Tuzli, 12. September — 12. October

1977

 • Beograd, Manakova kuća, Figurativno slikarstvo iz zbirke Branislava Brane Vasića, May-June
 • Beograd, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, 40 godina Fakulteta likovnih umetnosti — radovi nastavnika od 1937-1977, 24. November — 20. December

1977/1978

 • Beograd, Muzej savremene umetnosti, December 1977 — February 1978; Zagreb, Umjetnički paviljon, April-May, Jugoslovenska grafika 1900-1950.

1981

 • Sarajevo, Umjetnička galerija BiH, Umjetnost Bosne i Hercegovine 1919-1941 (stalna postavka 81), 1. November

1982/1983

 • Beograd, Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, Poetski vidovi u srpskoj umetnosti 1930-1940 (iz zbirke Muzeja savremene umetnosti), November 1982 — February 1983.

1984

 • Beograd, Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, Jugoslovenski akvarel 1900-1950 (iz zbirke Muzeja savremene umetnosti), June-September

1985

 • Sarajevo, Umjetnička galerija BiH, Umjetnost Bosne i Hercegovine 1924 -1945, March-April

1987

 • Beograd, Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, Jugoslovenski umetnici — praški đaci 1900-1939, April-September
 • Beograd, Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, Pola veka Akademije / Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu — izložba profesora, 25. November

1987/1988

 • Beograd, Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, Jugoslovenski paviljon Paris 1937, 25. December 1987 — 31. March

1988

 • Beograd, Muzej savremene umetnosti, Momčilo Stevanović – kritičar i umetnost, 24. March — 22. May
 • Subotica, Likovni susret, Umetničke kolonije — Ilok 1950/51. Senta 1952, April

 


©2003-2004 Project Rastko, TIA Janus (Belgrade), Hakman family and other copyright holders.

No part of this site can be used or distributed without permission.

Biography Youth and education Belgrade, Paris, Belgrade War and post-war years Exhibitions Literature Catalogue Colophon Srpski Projekat Rastko - Project Rastko Kosta Hakman, Painter