Сликар Коста Хакман
Навигација

Литература

 • —, Отварање изложбе слика Г. Косте Хакмана, ВРЕМЕ, Београд, 14. децембар 1925.
 • В. П. (ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ), Сликарска изложба Г. Хакмана, ПОЛИТИКА, Београд, 23. децембар 1925.
 • М(ИЛАН) КАШАНИН, Шеста југословенска уметничка изложба, СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК, Београд, 1. август 1927, књ. XXI, бр. 7, стр. 530–534 (532).
 • БОШКО ТОКИН, (Шеста Југословенска Уметничка изложба у Новом Саду), ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ, Нови Сад, октобар 1927, књ. 304 св. 1, стр. 106–110 (108).
 • БОШКО ТОКИН, Шеста Југословенска Уметничка Изложба, РЕЧ, Београд, 1927.
 • В., Изложба Косте Хакмана, ПОЛИТИКА, Београд, 18. новембар 1929.
 • СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ, Изложба слика Косте Хакмана, МИСАО, Београд, новембар-децембар 1929, књ. XXXI, св. 5-8, стр. 465-466.
 • СТЕФАН ХАКМАН, Изложба слика, скулптуре и архитектуре уметничке групе Облик, МИСАО, Београд, новембар-децембар 1929, књ. XXXI, св. 5–8, стр. 466-468 (467).
 • ТОДОР МАНОЈЛОВИЋ, Изложба слика Коста Хакмана, СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК, Београд, 1. децембар 1929, књ. XXVIII бр. 7, стр. 565 - 566.
 • —, Савремена ликовна уметност у Београду, ВРЕМЕ, Београд, 16. децембар 1929.
 • —, Изложба уметничке групе „Облик“, ПОЛИТИКА, Београд,16. децембар 1929.
 • Ј., Објективизам групе „Облик“, ПОЛИТИКА, Београд, 17. децембар 1929.
 • ГУСТАВ КРКЛЕЦ, Изложба слика г. Косте Хакмана у Уметничком Павиљону, ЖИВОТ И РАД, Београд, децембар 1929, год. II, књ. IV, св. 24, стр. 956-957.
 • ТОДОР МАНОЈЛОВИЋ, Изложба уметничке групе „Облик“, СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК, Београд, 1. јануар 1930, књ. XXIX, бр. 1, стр. 59-62 (61).
 • СТЕФАН ХАКМАН, Југославија у слици, ПРЕГЛЕД, Сарајево, 1. јул 1930, год. VI, књ. V, св. 79, стр. 495-496.
 • С. С., Трећа јесења изложба београдских уметника, ПОЛИТИКА, Београд, 7. октобар 1930.
 • С. Х., Јесења изложба београдских умјетника, НОВОСТИ, Загреб, 2. новембар 1930.
 • Стефан Хакман, Са треће Јесење изложбе, ЈУГОСЛОВЕНСКИ ГЛАСНИК, Београд, 1930.
 • —, Изложба г.г. К. Хакман и С. Стојановића, ПОЛИТИКА, Београд, 7. фебруар 1931.
 • Д(РАГАН) А(ЛЕКСИЋ), Јуче је отворена изложба слика г. Хакмана и скулптура г. г. С. Стојановића, ВРЕМЕ, Београд, 9. фебруар 1931.
 • В., Изложба К. Хакмана и С. Стојановића, ПОЛИТИКА, Београд, 10. фебруар 1931.
 • Ђ. Б. (ЂУРЂЕ БОШКОВИЋ), Изложбе, СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК, Београд, 16. фебруар 1931, књ. XXXII, бр. 4, стр. 336-337.
 • ПРЕДРАГ КАРАЛИЋ, Изложба Г. Г. Стојановића и Хакмана, ЖИВОТ И РАД, Београд, март 1931, год. IV, књ. VII, св. 39, ст. 232-234 (232-233).
 • —, Јуче је отворена четврта јесења изложба ликовне уметности у Уметничком павиљону, ВРЕМЕ, Београд, 5. октобар 1931.
 • Н. Ј. (РАСТКО ПЕТРОВИЋ), Четврта Јесења Изложба, ПОЛИТИКА, Београд, 7. октобар 1931.
 • П. Ј. КАРАМАТИЈЕВИЋ, Четврта јесења изложба, НЕДЕЉНЕ ИЛУСТРАЦИЈЕ, Београд, 1931, год. VII, бр. 11, стр. 11-12.
 • ЉУБИША САВИЋ, Са изложбе К. Хакмана сликара и С. Стојановића вајара, ЈУЖНОСЛОВЕНСКА ИСКРА, Београд, II, 1931, 18, 10.
 • —, Изложба слика и скулптура Косте Хакмана и Сретена Стојановића, ЈУГОСЛОВЕНСКИ ГЛАСНИК, Београд, 1931, бр. 129.
 • Н. Ј. (РАСТКО ПЕТРОВИЋ), Пролетња изложба у Уметничком павиљону, ПОЛИТИКА, Београд, 17. мај 1932.
 • —, Велика изложба савремене југословенске уметности у Холандији, ПОЛИТИКА, Београд, 5. септембар 1932; ВРЕМЕ, Београд, 6. септембар 1932.
 • СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ, Свечано отварање Пете јесење изложбе београдских уметника, БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНСКЕ НОВИНЕ, Београд, 1932, L, 678-679.
 • Д. А., Отварање пете јесење изложбе београдских ликовних уметника, ВРЕМЕ, Београд, 1. октобар 1932.
 • Д. Алексић, Репрезентативни карактер Пете јесење изложбе, ВРЕМЕ, Београд, 9. октобар 1932.
 • Н. Ј. (РАСТКО ПЕТРОВИЋ), Јесења изложба београдских уметника, ПОЛИТИКА, Београд, 9. октобар 1932.
 • —, Уметници приватно. (Хакман, Настасијевић, Бешевић), ВРЕМЕ, Београд, 28. јануар 1933.
 • ДЕСИМИР БЛАГОЈЕВИЋ, Београдски сликари на Петој пролећној изложби, ПРАВДА, Београд, 11. мај 1933.
 • Н. Ј. (РАСТКО ПЕТРОВИЋ), Сликарство и вајарство на пролећној изложби II, ПОЛИТИКА, Београд, 14. мај 1933.
 • ТОДОР МАНОЈЛОВИЋ, Пета пролећна изложба, СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК, Београд, 16. мај 1933, књ. XXXIX, бр. 2, стр. 149-152.
 • ДРАГАН АЛЕКСИЋ, Шеста јесења изложба београдских уметника, ВРЕМЕ, Београд, 4. новембар 1933.
 • МИХ. С. ПЕТРОВ, Шеста јесења изложба у знаку најмлађих, ПРАВДА, Београд, 5. новембар 1933.
 • Н. Ј. (РАСТКО ПЕТРОВИЋ), Шеста јесења изложба у Уметничком павиљону, ПОЛИТИКА, Београд, 7. новембар 1933.
 • МИЛАН КАШАНИН, Шеста јесења изложба, СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК, Београд, 16. новембар 1933, књ. XL, бр. 6, стр. 453-456.
 • МАРА ХАРИСИЈАДИС, Јесења изложба београдских уметника 1933, ЖИВОТ И РАД, Београд, 1. децембар 1933, год. VI, књ. XVII, св. 103, стр. 1467-1469.
 • МИХ. С. ПЕТРОВ, Шеста пролећна изложба југословенских сликара и вајара, ПРАВДА, Београд, 22. мај 1934.
 • ДРАГАН АЛЕКСИЋ, Шеста пролећна изложба сликара и вајара, ВРЕМЕ, Београд, 25. мај 1934.
 • САВА ПОПОВИЋ, Сликарство на шестој пролећној изложби, ШТАМПА, Београд, 27, 28, 29. мај 1934.
 • —, Њ. В. Краљ посетио је данас шесту пролетњу изложбу, ПРАВДА, Београд, 27, 28, 29. мај 1934.
 • —, Њ. В. Краљ купио је доста слика наших уметника, ПРАВДА, Београд, 20. мај 1934.
 • —, Књижевница г-ђа Исидора Секулић отворила је јуче Седму јесењу изложбу београдских уметника, ВРЕМЕ, Београд, 26. новембар 1934.
 • ДРАГАН АЛЕКСИЋ, Седма јесења изложба београдских уметника, ВРЕМЕ, Београд, 1. децембар 1934.
 • МИХ. С. ПЕТРОВ, Седма јесења изложба београдских уметника, ПРАВДА, Београд, 3. децембар 1934.
 • Н. Ј. (РАСТКО ПЕТРОВИЋ), „Хорско“ сликање на Седмој јесењој изложби, ПОЛИТИКА, Београд, 6. децембар 1934.
 • МАРА ХАРИСИЈАДИС, Седма јесења изложба београдских уметника. Изложба г. Петра Добровића, ЖИВОТ И РАД, Београд, 15. децембар 1934, год. VII, књ. XX, св. 128, стр. 1532-1534.
 • ТОДОР МАНОЈЛОВИЋ, VII јесења изложба, СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК, Београд, 16. децембар 1934, књ. XЛIII, бр. 8, стр. 612-615.
 • —, Пролећна изложба југословенских уметника биће отворена у недељу, ПОЛИТИКА, Београд, 11. мај 1935.
 • Н. Ј. (РАСТКО ПЕТРОВИЋ), Седма пролећна изложба, ПОЛИТИКА, Београд, 23. мај 1935.
 • ДРАГАН АЛЕКСИЋ, Седма пролећна изложба југословенских уметника, ВРЕМЕ, Београд, 24. мај 1935.
 • РАДЕ ДРАИНАЦ, Седма пролећна изложба, ПРАВДА, Београд, 26. мај 1935.
 • ТОДОР МАНОЈЛОВИЋ, VII Пролетња изложба, БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНСКЕ НОВИНЕ, Београд, мај 1935, бр. 5, стр. 349-352 (350).
 • —, Њ. Кр. В. Кнез-Намесник Павле откупио је са Пролећне изложбе слика за 101.000 динара, ПОЛИТИКА, Београд, 2. јун 1935.
 • ПОПОВИЋ БРАНКО, VII пролећна изложба у Уметничком павиљону у Београду, СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК, Београд, 16. јун 1935, књ. XLV, бр. 4, стр. 314-321.
 • —, Осма јесења изложба београдских уметника биће отворена у недељу, ПОЛИТИКА, Београд, 2. новембар 1935.
 • Ж. Н., Уметност на раскрсници. Осма јесења изложба београдских уметника, ПОЛИТИКА, Београд, 10. новембар 1935.
 • ДРАГАН АЛЕКСИЋ, Осма јесења изложба београдских сликара и вајара, ВРЕМЕ, Београд, 15. новембар 1935.
 • ТОДОР МАНОЈЛОВИЋ, VIII Јесења изложба, БЕОГРАДСКЕ НОВИНЕ, Београд, новембар-децембар 1935, бр. 11-12, стр. 722-724.
 • БРАНКО ПОПОВИЋ, Осма јесења изложба у Београду, СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК, Београд, 1. децембар 1935, год. XLVI, бр. 7, стр. 551-555.
 • —, Изложба слика г.г. Косте Хакмана и Тодора Димитрова, ВРЕМЕ, Београд, 12. фебруар 1936.
 • —, У Уметничком павиљону отворена је изложба г. Хакмана, ПОЛИТИКА, Београд, 17. фебруар 1936.
 • —, Јуче је отворена изложба слика г. Косте Хакмана, ВРЕМЕ, Београд, 17. фебруар 1936.
 • —, Изложба г. Косте Хакмана, биће отворена у недељу, ПОЛИТИКА, Београд, 20. фебруар 1936.
 • Ђ(ОРЂЕ) ОРАОВАЦ, Изложба слика К. Хакмана и Т. Димитрова, НЕДЕЉНЕ ИЛУСТРАЦИЈЕ, Београд, 8. март 1936, год. XII, бр. 10, стр. 7-8.
 • МАРА ХАРИСИЈАДЕС, Изложба г. Косте Хакмана, ЖИВОТ И РАД, Београд, март 1936, год. IX, књ. XXIII, св. 149, стр. 190-191.
 • Сава Поповић, Изложба слика г. Косте Хакмана, БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНСКЕ НОВИНЕ, Београд, март-април 1936, бр. 3-4.
 • БРАНКО ПОПОВИЋ, Осма пролећна изложба у Уметничком павиљону СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК, Београд, 1. јул 1936. год. XLVIII, бр. 5, стр. 385–391.
 • Ж. Н. (ЖИВАНОВИЋ РАДОЈИЦА – НОЈЕ), Друштвена условљеност стваралачког става уметника. (Поводом изложбе Косте Хакмана и Тодора Димитрова у Београду), ПОЛИТИКА, Београд, 1936, бр. 9974.
 • Ђ(ОРЂЕ) ПОПОВИЋ, Девета пролећна изложба „Цвијете Зузорић“ (I и II део, ПРАВДА, Београд, 23. мај и 3. јун 1937.
 • —, Министар просвете и претседник Скупштине посетили су јуче IV пролећну изложбу и изложбу Удружења ликовних уметника, ВРЕМЕ, Београд, 4. јун 1937.
 • П(ЈЕР) КРИЖАНИЋ, Две пролећне изложбе у Београду, ПОЛИТИКА, Београд, 6. јун 1937.
 • —, Изложба дванаесторице ликовних уметника, ВРЕМЕ, Београд, 11. октобар 1937.
 • П(ЈЕР) КРИЖАНИЋ, Изложба Дванаесторице у Уметничком павиљону, ПОЛИТИКА, Београд, 16. октобар 1937.
 • —, Данас се отвара Десета изложба у павиљону „Цвијета Зузорић“, ПРАВДА, Београд, 7. новембар 1937.
 • —, Јубиларна десета јесења изложба сликарских и вајарских радова, ПРАВДА, Београд, 17. новембар 1937.
 • Ђ(ОРЂЕ) ПОПОВИЋ, Десета јубиларна јесења изложба „Цвијете Зузорић“, ПРАВДА, Београд, 21. новембар 1937.
 • М. З., На јесењој изложби у Београду поново је доказано да се само велики наши таленти могу ослободити јаког страног утицаја, ВРЕМЕ, Београд, 23. новембар 1937. ПОЛИТИКА
 • П(ЈЕР) КРИЖАНИЋ, Јубиларна јесења изложба у Уметничком Павиљону „Цвијета Зузорић“, ПОЛИТИКА, Београд, 28. новембар 1937.
 • Б. Б. Т., Десета Пролећна изложба југословенских уметника, XX ВЕК, Београд, мај 1938, бр. 5, стр. 142–144.
 • ПЈЕР КРИЖАНИЋ, Десета Пролећна изложба, ПОЛИТИКА, Београд, 5. јун 1938.
 • М. З. (МАНО ЗИСИ), Поводом изложбе Дванаесторице, ВРЕМЕ, Београд, 5. новембар 1938.
 • Ђ(ОРЂЕ) ПОПОВИЋ, Изложба „Дванаесторице“, ПРАВДА, Београд, 6. новембар 1938.
 • П(ЈЕР) КРИЖАНИЋ, Изложба „Дванаесторице“ у Уметничком павиљону, ПОЛИТИКА, Београд, 8. новембар 1938.
 • M.. M., L'exposition du „Club des douze“ et l'etat de notre peinture, L'ECHO DE BELGRADE, 9. новембар 1938.
 • —, Данас је у просторијама Павиљона на Калемегдану свечано отворена једанаеста Јесења изложба београдских уметника, ПРАВДА, Београд, 14. новембар 1938.
 • М.. З., XI јесења изложба београдских уметника, ВРЕМЕ, Београд, 26. новембар 1938.
 • ТОДОР МАНОЈЛОВИЋ, Јесење изложбе у Уметничком павиљону, НОВА СМЕНА, Београд, новембар 1938, год. I, бр. 7, стр. 444-445.
 • Др. Ј. ПЕРВАН, Изложба „Дванаесторице“ у Београду, XX ВЕК, Београд, децембар 1938, стр. 783-784.
 • ЂУРЂЕ БОШКОВИЋ, 8,5 диоптрија разлике, УМЕТНИЧКИ ПРЕГЛЕД, Београд, децембар 1938, бр. 13, стр. 410-411.
 • П(ЈЕР) КРИЖАНИЋ, Једанаеста пролећна изложба, ПОЛИТИКА, Београд, 20. мај 1939.
 • С. С., XII. Пролећна изложба југословенске уметности, СРПСКИ ГЛАС, 6. јун 1940.
 • Ј(ЕЛЕНА) ЛУБАРДА, Дванаеста пролећна изложба југословенских сликара и вајара, ПРАВДА, Београд, 23. јун 1940.
 • ЗВОНИМИР КУЛУНЏИЋ, Дванаеста пролећна изложба сликарских и вајарских радова југословенских уметника, БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНСКЕ НОВИНЕ, Београд, јул-август 1940, год. LVIII, бр. 7-8, стр. 710-713.
 • —, Тринаеста јесења изложба у Уметничком павиљону, ПОЛИТИКА, Београд, 6. новембар 1940.
 • Dêtain, Le Salon de printemps, L'ECHO DE BELGRADE, Београд, 1940.
 • Ђ. О., XIII јесења изложба у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“, НЕДЕЉНЕ ИЛУСТРАЦИЈЕ, Београд, 16. фебруар 1941, год. XVIII, бр. 7, стр. 8-9.
 • ПАВЛЕ ВАСИЋ, УЛУС-ова изложба графике и акварела, ПОЛИТИКА, Београд, 26. новембар 1950.
 • Р., За развој графике. Приказ изложбе у Галерији УЛУСА, ЛИК, Београд, 29. новембар 1950.
 • ЂОРЂЕ ПОПОВИЋ, Београдско сликарство и вајарство 1920-1940, ЛИК, Београд, 1. мај 1951, бр. 4.
 • ПАВЛЕ ВАСИЋ, Изложба уметничких дела из периода 1920-1940, ПОЛИТИКА, Београд, 11. март 1951.
 • ХАКИЈА КУЛЕНОВИЋ, Изложба графике, цртежа, акварела и пастела београдских ликовних умјетника, ОСЛОБОЂЕЊЕ, Сарајево, 23. март 1951.
 • ЂОРЂЕ ПОПОВИЋ, Београд — Изложба 70 дела из београдске уметности између два рата, РЕПУБЛИКА, Београд, 27. март 1951.
 • ЖАРКО ВИДОВИЋ, Из колекције Павла Бељанског, КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ, Београд, 8. јун 1952.
 • Д., Група „Самостални“ излаже у Загребу, БОРБА, Београд, 31. јануар 1954.
 • П(АВЛЕ) В(АСИЋ), Тежња за новим облицима изражавања. Јесења изложба УЛУС-а, ПОЛИТИКА, Београд, 15. новембар 1954.
 • С. К., Изложба ликовних умјетника Србије, ОСЛОБОЂЕЊЕ, Сарајево, 31. децембар 1954.
 • М. МИЛОШЕВИЋ, Изложба Косте Хакмана, БОРБА, Београд, 5. новембар 1955.
 • М(ИОДРАГ) Б. ПРОТИЋ, Две изложбе: К. Хакман — Зора Матић, НИН, Београд, 6. новембар 1955.
 • П(АВЛЕ) В(АСИЋ), Разноврсност, ПОЛИТИКА, Београд, 9. новембар 1955.
 • Б. ТОМАНОВИЋ, Коста Хакман, СУСРЕТИ, 1955, III, 12, стр. 800-803.
 • М. МИЛОШЕВИЋ, Одабрани радови за Савезну изложбу у Љубљани, БОРБА, Београд, 21. јануар 1956.
 • С. К., Коста Хакман излаже у Тузли, ОСЛОБОЂЕЊЕ, Сарајево, 17. јул 1956.
 • —, Поводом отварања изложбе К. Хакмана, ФРОНТ СЛОБОДЕ Тузла, 27. јул 1956.
 • ВЕРА ЈАБЛАН, Коста Хакман, ОДЈЕК, Сарајево, 5. децембар 1956.
 • СМАИЛ ТИХИЋ, Ведрина и оптимизам. Изложба слика Косте Хакмана, ОСЛОБОЂЕЊЕ, Сарајево, 22. децембар 1957.
 • БОРИС КАНДИЋ, Коста Хакман пред човјеком и природом, КРАЈИШКЕ НОВИНЕ, Бања Лука, 24. јануар 1958.
 • СМАИЛ ТИХИЋ, Изложба слика Косте Хакмана, ЖИВОТ, Сарајево, фебруар-март 1958, год. VII, књ. X, св. 2-3, стр. 188-189.
 • Р. Н., Коста Хакман и Сергеј Кучински приређују изложбу слика у Ријеци, НОВИ ЛИСТ, Ријека, 1. април 1958.
 • Ф. Ш., Сликари старе генерације. Поводом изложбе Косте Хакмана и Сергија Кучинског у Ријеци, НОВИ ЛИСТ, Ријека, 9. април 1958.
 • К. Аћ.(КАТАРИНА АМБРОЗИЋ), Хакман, Коста, ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ И ЛЕКСИКОГРАФСКИ ЗАВОД ФНРЈ, Загреб, књ. 3, стр. 654.
 • —, Хакман Коста, МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ПРОСВЕТА, ПРОСВЕТА, Београд, 1959, стр. 918; 1978, стр. 554.
 • П(АВЛЕ) В(АСИЋ), Коста Хакман, ПОЛИТИКА, Београд, 17. април 1960.
 • ИГОР ЗИДИЋ, Без критерија. Изложба УЛУС-а у Умјетничком павиљону, СТУДЕНТСКИ ЛИСТ, Загреб, 20. децембар 1960.
 • С(ТЕВАН) СТАНИЋ, Узнемирени доајени, ДНЕВНИК, Нови Сад 23. јун 1961.
 • ЛАЗАР ТРИФУНОВИЋ, Српско сликарство XX века, САВРЕМЕНИК, Београд, октобар 1961, год. VII, књ. XIV, бр. 10, стр. 286-296.
 • —, Умро Коста Хакман, ПОЛИТИКА, Београд, 9. децембар 1961.
 • —, Умро професор Коста Хакман, ОСЛОБОЂЕЊЕ, Сарајево, 10. децембар 1961.
 • —, Умро професор Коста Хакман, НОВИ ЛИСТ, Ријека, 10. децембар 1961.
 • —, Умро сликар Коста Хакман, БОРБА, Београд, 10. децембар 1961.
 • —, Умро професорот Коста Хакман, НОВА МАКЕДОНИЈА, Скопље, 10. децембар 1961.
 • —, Коста Хакман, ПОЛИТИКА, Београд, 10. децембар 1961.
 • —, Коста Хакман, БОРБА, Београд, 11. децембар 1961.
 • СМИЉА ШИНИК, Коста Хакман, ОСЛОБОЂЕЊЕ, Сарајево, 12. децембар 1961.
 • —, Смрт Косте Хакмана, КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ, Београд. 15. децембар 1961.
 • Д. ДАВИДОВ, Слике Косте Хакмана, ДНЕВНИК, Нови Сад, 20. децембар 1961.
 • Х. СЕИД, Пут до сваког човјека, САРАЈЕВСКЕ НОВИНЕ, Сарајево, 7. јул 1962.
 • М. КОЛ. (МИОДРАГ КОЛАРИЋ), Хакман, Коста, ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ЛИКОВНИХ УМЈЕТНОСТИ, ЛЕКСИКОГРАФСКИ ЗАВОД ФНРЈ, Загреб, 1962, књ. 2, стр. 496.
 • МОМЧИЛО СТЕВАНОВИЋ, Предговор у каталогу самосталне изложбе Косте Хакмана, УМЕТНИЧКИ ПАВИЉОН, Београд, 11-20. октобар 1963; МОМЧИЛО СТЕВАНОВИЋ — СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, КРИТИКЕ, МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ, Београд, 1988, Стр. 117-121.
 • —, Комеморативна изложба Косте Хакмана, БОРБА, Београд, 11. октобар1963.
 • —, Комеморативна изложба радова Косте Хакмана, ПОЛИТИКА, Београд, 11. октобар1963.
 • ДРАГОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ, Два хронолошка и квалитативна периода, БОРБА, Београд, 19. октобар1963.
 • П(АВЛЕ) В(АСИЋ), Комеморативна изложба Косте Хакмана, ПОЛИТИКА, Београд, 22. октобар1963; прештампано у: УМЕТНИЧКИ ЖИВОТ II, Београд, 1976, стр. 150-151.
 • ТОМАН БРАЈОВИЋ, Меморијална изложба слика Косте Хакмана, 4 ЈУЛ, Београд, 29. октобар1963.
 • СИДА МАРЈАНОВИЋ, Роман Петровић и краковски ђаци (докторска дисертација), Београд, 1964.
 • МИОДРАГ Б. ПРОТИЋ, Коста Хакман, САВРЕМЕНИЦИ II, НОЛИТ, Београд, 1964, стр. 109-112.
 • АЛЕКСА ЧЕЛЕБОНОВИЋ, Савремено сликарство у Југославији, ЈУГОСЛАВИЈА, Београд, 1965, стр. XI, XLIX.
 • ДРАГОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ, Акварел у нашем добу, БОРБА, Београд, 24. јул 1966.
 • —, Драгоцјени исјечци живота. Акварели из збирке Музеја савремене уметности у Београду, ОСЛОБОЂЕЊЕ, Сарајево, 31. јул 1966.
 • ДРАГОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ, Предговор у каталогу изложбе Југословенски цртеж и акварел 20. века из збирке Музеја савремене уметности, САЛОН МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ, Београд, јул-август 1966.
 • —, Сто дела из Музеја савремене уметности. Коста Хакман (1899-1961): „Аутопортрет“ (уље, око 1928), БОРБА, Београд, 27. новембар 1966.
 • СМИЉКА ШИНИК, Предговор у каталогу изложбе Акварел двадесетог вијека Босне и Херцеговине, УМЈЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА, Сарајево, 5. децембар 1967 — 10. јануар 1968.
 • МИОДРАГ Б. ПРОТИЋ, Коста Хакман, СРПСКО СЛИКАРСТВО XX ВЕКА, НОЛИТ, Београд, 1970, стр. 242-245.
 • АЛЕКСА ЧЕЛЕБОНОВИЋ, Тежња изворности у српском сликарству између два рата, ЧЕТВРТА ДЕЦЕНИЈА, ЕКСПРЕСИОНИЗАМ БОЈЕ — ПОЕТСКИ РЕАЛИЗАМ 1930-40, МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ, Београд, јун-јул 1971.
 • СРЕТО БОШЊАК, Поетски реализам, КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ, Београд, 2. август 1971.
 • ЛАЗАР ТРИФУНОВИЋ, Српско сликарство 1900-1950, НОЛИТ, Београд, 1973.
 • —, Они су стварали модерну уметност, ПОЛИТИКА ЕКСПРЕС, Београд, 20. мај 1977.
 • М(ИРЈАНА) Ж(ИВКОВИЋ), Дела из збирке Бранислава Васића, ПОЛИТИКА, Београд, 1. јун 1977.
 • СРЕТО БОШЊАК, Пропуштена прилика. Четрдесет година Факултета ликовних уметности у Београду ..., КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ, Београд, 16. децембар 1977.
 • МИОДРАГ Б. ПРОТИЋ, Југословенска графика 1900-1950, МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ, Београд, децембар 1977 - фебруар 1978.
 • ЗОРАН МАРКУШ, Пола века југословенске графике, БОРБА, Београд, 14. јануар 1978.
 • —, Као камерна музика (група Дванаесторица), ПОЛИТИКА, Београд, 15. јун 1978.
 • ЋАЗИМ САРАЈЛИЋ, Предговор у каталогу самосталне изложбе Косте Хакмана, ГАЛЕРИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ПОРТРЕТА, Тузла, 1. октобар — 1. децембар 1980.
 • ТОДОР МАНОЈЛОВИЋ, Ђ(УРЂЕ) Б(ОШКОВИЋ), МИОДРАГ Б. ПРОТИЋ, ЛАЗАР ТРИФУНОВИЋ, АЛЕКСА ЧЕЛЕБОНОВИЋ, МОМЧИЛО СТЕФАНОВИЋ, ПАВЛЕ ВАСИЋ, Изводи из текстова о уметнику, ГАЛЕРИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ПОРТРЕТА, Тузла, 1. октобар — 1. децембар 1980.
 • С. КОВАЧЕВИЋ, Ликовно дјело Косте Хакмана, ОСЛОБОЂЕЊЕ, 2. октобар 1980.
 • (Д. И), Излаже Коста Хакман, САРАЈЕВСКЕ НОВИНЕ, Сарајево, 2. октобар 1980.
 • —, Слике Косте Хакмана, ФРОНТ СЛОБОДЕ, Тузла, 3. октобар 1980. ИВИЦА НОСИЋ, Хакман, „Преноћиште“ и „Пјесници граду“, ВЈЕСНИК, Загреб, 11. октобар 1980.
 • НИХАД АГИЋ, Одраз већ виђеног, ОСЛОБОЂЕЊЕ, Сарајево, 21. октобар 1980.
 • ИЗЕТ ХАЏИЋ, Више од стилских одређења. Коста Хакман: слике, Салон 13, Тузла, ФРОНТ СЛОБОДЕ, Тузла, 25. новембар 1980.
 • ДАНКА ДАМЈАНОВИЋ, Прашки ђаци, ОСЛОБОЂЕЊЕ, Сарајево, 24. јануар 1981.
 • ЉИЉАНА СТОЈАНОВИЋ, Предговор у каталогу изложбе Поетски водиви у српској уметности 1930-1940 (из збирке Музеја савремене уметности), ГАЛЕРИЈА-ЛЕГАТ МИЛИЦЕ ЗОРИЋ И РОДОЉУБА ЧОЛАКОВИЋА, Београд, новембар 1982 — фебруар 1983.
 • ЉИЉАНА СТОЈАНОВИЋ, Предговор у каталогу изложбе Југословенски акварел 1900-1950 (из збирке Музеја савремене уметности), ГАЛЕРИЈА-ЛЕГАТ МИЛИЦЕ ЗОРИЋ И РОДОЉУБА ЧОЛАКОВИЋА, Београд, јун-септембар 1984.
 • Ма. Х. (МЕЛИХА ХУСЕЏИНОВИЋ), Хакман, Коста, ЛИКОВНА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ, ЈУГОСЛАВЕНСКИ ЛЕКСИКОГРАФСКИ ЗАВОД „МИРОСЛАВ КРЛЕЖА“, Загреб, 1984, књ. 1, стр. 514.
 • АЗРА БЕГИЋ, Сликарство. Текст у каталогу изложбе Умјетност Босне и Херцеговине 1924-1945, УМЈЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА БиХ, Сарајево, март април 1985.
 • НЕРМИНА КУРСПАХИЋ, Оставштина за будућност, ОДЈЕК, Сарајево, 15. мај 1985.
 • МИЛИЋ СТАНКОВИЋ, У класи професора Косте Хакмана, ПОВЈЕСНИЦА МИЛИЋА ОД МАЧВЕ, ауторско издање, Београд, 1985, стр. 171-177.
 • Ф. Ш., Пресјек стваралаштва, ФРОНТ СЛОБОДЕ, Тузла, 9. мај 1986.
 • ЉИЉАНА СТОЈАНОВИЋ, Предговор у каталогу изложбе Југословенски уметници — прашки ђаци 1900-1939, ГАЛЕРИЈА-ЛЕГАТ МИЛИЦЕ ЗОРИЋ И РОДОЉУБА ЧОЛАКОВИЋА, Београд, април-септембар 1987.
 • М(ИРЈАНА) ЖИВКОВИЋ, Сећања на дане славе. (О изложби К. Хакмана у Паризу поводом прославе педесетогодишњице Светске изложбе), ПОЛИТИКА, Београд, 9. новембар 1987.
 • ЉИЉАНА СТОЈАНОВИЋ, Предговор у каталогу самосталне изложбе Косте Хакмана, CENTRE CULTUREL DE LA R. S. F. DE YUGOSLAVIE, Париз, 17. новембар — 10. децембар 1987.
 • М(ИРЈАНА) ЖИВКОВИЋ, Професори се представљају, ПОЛИТИКА, Београд, 25. новембар 1987.
 • С. ЈЕЛИЋ, Школа модерног смера. Пола века Академије — Факултета ликовних уметности у Београду, БОРБА, Београд, 26. новембар 1987.
 • АЛЕКСА ЧЕЛЕБОНОВИЋ, Иза облика, НОЛИТ, Београд, 1987, стр. 127, 130, 135, 146, 237.
 • ИВАНА ПРОДАНОВИЋ, Коста Хакман, дипломски рад, јун 1987.
 • ЉИЉАНА СТОЈАНОВИЋ, Предговор у каталогу изложбе Југословенски павиљон Париз 1937, ГАЛЕРИЈА-ЛЕГАТ МИЛИЦЕ ЗОРИЋ И РОДОЉУБА ЧОЛАКОВИЋА, Београд, 25. децембар 1987. — 31. март 1988.
 • С. ПОПОВИЋ, Поново у Фокусу. Изложба „Југословенски павиљон — Париз 1937“, БОРБА, 1. фебруар 1988.
 • Б. БЕРГЕР, Успех који се не заборавља, ПОЛИТИКА, Београд, 17. фебруар 1988.
 • —, Париз, 1937. (Југословенски павиљон на Светској изложби у Паризу, 1937), КЊИЖЕВНА РЕЧ, Београд, 10. март 1988.
 • ЈЕЛЕНА ЈОВОВИЋ, Павиљон сећања, ПОЛИТИКА ЕКСПРЕС, Београд, 15. март 1988.
 • КАТАРИНА ТОНКОВИЋ МАРИЈАНСКИ, Предговор у каталогу изложбе Уметничке колоније — Илок 1950/51, Сента 1952, ЛИКОВНИ СУСРЕТ, Суботица, 1988.

©2003-2004 Пројекат Растко; Технологије, издаваштво и агенција Јанус,
породица Хакман и други носиоци ауторских права.

Ниједан део овог пројекта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности.

Биографија Младост и школовање Београд, Париз, Београд Ратне и поратне године Литература Изложбе Каталог Импресум English Projekat Rastko Сликар Коста Хакман